12
October
2022

Positief effect specifieke probiotica op depressieve klachten en angstigheid

Mensen met chronische maag-darmaandoeningen en symptomen van depressie of angstigheid kunnen baat hebben bij probiotica

Mentale klachten gaan vaak samen met maag-darmsymptomen

Een angststoornis of depressie kan zorgen voor een afname van de kwaliteit van leven.(1) Dagelijkse bezigheden, zoals het huishouden doen, werken of studeren, kunnen moeilijk of vrijwel onmogelijk worden. Depressie en angststoornissen komen niet alleen op zichzelf voor, maar ook als comorbiditeit bij verschillende aandoeningen. Zo heeft zo’n 30-50% van de mensen die lijden aan een maag-darmaandoening ook last van depressieve klachten of angstigheid, en andersom komen maag-darmaandoeningen vaker voor bij mensen met mentale aandoeningen.(2–5) Deze comorbiditeit is vermoedelijk het gevolg van de rol die de darm-hersenas speelt bij zowel aandoeningen van de darmen als van de hersenen.

 

Darmbacteriën spelen een rol bij de darm-hersenas

Niet alleen de darmen zelf, maar ook de bacteriën die in de darmen leven, de darmmicrobiota, spelen een rol bij de darm-hersenas. Zij doen dit onder andere door stoffen af te scheiden, zoals serotonine of korteketenvetzuren, die rechtstreeks of indirect de darm-hersenas beïnvloeden en daarmee ook mentale aandoeningen.(5) Dat roept de vraag op in hoeverre manipulatie van de darmmicrobiota effect kan hebben bij het verlichten van angst- en depressiesymptomen bij patiënten met chronische GI-klachten.

 

Onderzoek naar effect probiotica

Om deze vraag te beantwoorden hebben wetenschappers van de Hanoi Medical University in Vietnam onderzocht of een multispecies probioticum in staat was depressieve klachten, angstigheid en chronische maag-darmklachten te verminderen.(6) 83 mensen namen deel aan het onderzoek. Zij hadden langer dan 3 maanden last van maag-darmklachten en een score van 8 of hoger op de Hospital Anxiety andDepression Scale (HADS), wat duidt op het bestaan van een mogelijke angststoornis of depressie. Ook werd hun kwaliteit van leven beoordeeld aan de hand van de European Quality of Life Scale EQ-5D-L. Zij gebruikten 8 weken lang een multispecies probioticum naast medicijnen die hun arts hen had voorgeschreven. Psychiatrische medicatie werd echter niet voorgeschreven.

 

Significante verbetering klachten en symptomen

Na 1 maand waren zowel de HADS- als de EQ-5D-5L-scores significant verbeterd en deze verbetering zette door na 2 maanden. De score van de HADS nam af van gemiddeld 20,0 naar 7,2 en uiteindelijk 4,9. De EQ-5D-5L-score nam toe van gemiddeld 0,67 naar 0,82 na een maand en 0,85 na twee maanden. Ook het aantal deelnemers dat last had van maag-darmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, obstipatie en diarree, nam significant af.

 

Effect probiotica stamspecifiek

Dit onderzoek laat zien dat specifieke probiotica een positief effect kunnen hebben op depressieve klachten en angstigheid. In meta-analyses over probiotica bij depressie worden vaak allerlei probiotica meegenomen, met verschillende soorten bacteriestammen. De algemene conclusie uit dergelijke onderzoeken is vaak dat er geen of hooguit een mild effect gevonden wordt. Echter, het effect van probiotica is stam- en dus productspecifiek, wat betekent dat een probioticum voor mentale klachten zorgvuldig gekozen moet worden.(5)

 

Referenties

1.           Hohls JK, König HH, Quirke E, Hajek A. Anxiety, Depression and Quality of Life—A Systematic Review of Evidence from Longitudinal Observational Studies. Int J Environ Res Public Health. 16 november2021;18(22):12022.

2.           Zamani M, Alizadeh-Tabari S, Zamani V. Systematic review with meta-analysis: the prevalence of anxiety and depression in patients with irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2019;50(2):132–43.

3.           Turna J, Grosman Kaplan K, Patterson B, Bercik P, Anglin R, Soreni N, e.a. Higher prevalence of irritable bowel syndrome and greater gastrointestinal symptoms inobsessive-compulsive disorder. J Psychiatr Res. 1 november 2019;118:1–6.

4.           Li C, Yu S, Li H, ZhouJ, Liu J, Tang W, e.a. Clinical features and risk factors for irritable bowelsyndrome in Migraine patients. Pak J Med Sci. juni 2017;33(3):720–5.

5.           Cryan JF, O’RiordanK J, Cowan CSM, Sandhu KV, Bastiaanssen TFS, Boehme M, e.a. The Microbiota-Gut-Brain Axis. Physiol Rev. 1 oktober 2019;99(4):1877–2013.

6.           Dao VH, Hoang LB, Trinh TO, Tran TTT, Dao VL. Psychobiotics for Patients with Chronic Gastrointestinal Disorders Having Anxiety or Depression Symptoms. J Multidiscip Healthc. juni 2021;Volume 14:1395–402.

 

4
January
2022

Angst

Brein

darm-hersen-as

microbiota-darm-hersen-as