11
July
2022

Hoogte bloeddruk mede bepaald door darmbacteriën

De samenstelling van de darmmicrobiota lijkt van invloed op de bloeddruk. Mensen met hoge bloeddruk hebben vaker een lagere diversiteit.

Minder diverse microbiota bij hoge bloeddruk

Een op de drie Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar heeft, volgens onderzoek van de Hartstichting, last van een hoge bloeddruk. Het ontstaan van een hoge bloeddruk is een complex proces, waarbij zowel genetische als omgevingsfactoren, zoals leefstijl, een rol spelen. De laatste jaren is uitonderzoek duidelijk geworden dat ook de darmmicrobiota een rol lijkt te spelen. Zo laten verschillende onderzoeken zien dat mensen met een hoge bloeddruk vaker een minder divers darmmicrobioom hebben. Ook blijken deze mensen vaker grotere aantallen gramnegatieve bacteriën, zoals Klebsiella, Parabateroides en Prevotella, bij zich te dragen.

 

Bij muisonderzoek duidelijk verband tussen microbiota en bloeddruk

Waar onderzoek bij mensen alleen een associatie laat zien en geen oorzakelijk verband, toont onderzoek bij muizen een duidelijk verbandtussen de darmmicrobiota en de bloeddruk. Wanneer steriele muizen ontlasting getransplanteerd krijgen van een menselijke donor met een hoge bloeddruk, is na 8 weken zowel hun diastolische als systolische bloeddruk verhoogd ten opzichte van die van steriele muizen die ontlasting ontvingen van mensen met een normale bloeddruk. Ratten die spontaan een hoge bloeddruk ontwikkelen en gevoelig zijn voor een herseninfarct, blijken een significant ander microbiota te hebben dan ratten met een normale bloeddruk. Wanneer de ontlasting van de ratten met een hoge bloeddruk getransplanteerd wordt in de ratten met een normale bloeddruk, stijgt ook bij hen de systolische bloeddruk. Omgekeerd zorgt transplantatie van de ontlasting van muizen met een lage bloeddruk in muizen met een hoge bloeddruk voor daling van de bloeddruk.

 

Leefstijlfactoren werken mogelijk via darmbacteriën

Het is bekend dat leefstijlfactoren, zoals voeding, de bloeddruk kunnen beïnvloeden. Dat ligt mogelijk aan het feit dat zij ook de darmmicrobiota moduleren. Zo zorgt bijvoorbeeld de consumptie van zout of weinig vezels voor veranderingen in de samenstelling van de darmbacteriën. Een grotere inname van vezels stimuleert juist de groei van bepaalde bacteriën die korteketenvetzuren produceren. Hierdoor neemt de hoeveelheid korteketenvetzuren in het bloed toe, wat via diverse fysiologische processen bijdraagt aan een verlaging van de bloeddruk. Deze theorie wordt ondersteund door een onderzoek dat liet zien dat mensen met een hogere bloeddruk minder bacteriën hebben die korteketenvetzuren kunnen produceren, zoals Roseburia-soorten en Faecalibacteriumprausnitzii.

 

Zoutconsumptie beïnvloedt lactobacillen

Zowel bij muizen als mensen wordt er een verband gevonden tussen voeding, de darmmicrobiota en bloeddruk: zo blijkt een hogere zoutinname bij zowel mensen als muizen te leiden tot een afname van de hoeveelheid lactobacillen en een toename van de bloeddruk. Het toedienen van probiotische lactobacillen zorgde juist voor een verbetering van zoutgevoelige hoge bloeddruk. Volgens een systematic review naar de rol van probiotica bij een hoge bloeddruk kunnen bepaalde probiotica met lactobacillen effectief zijn, mits de dosering hoog genoeg is en de probiotica minstens 8 weken gebruikt wordt.

 

Goed zorgen voor de microbiota is goed voor de bloeddruk

Verschillende meta-analyses laten ook zien dat probiotica mogelijk kunnen helpen om de bloeddruk wat te verlagen, met name multispecies probiotica die gedurende minimaal 8 weken worden ingenomen. Het effect is mogelijk ook afhankelijk zijn van leeftijd (55+) en lichaamsgewicht (BMI van 30 of hoger). Goed zorgen voor de darmmicrobiota lijkt dus van belang te zijn voor een goede bloeddruk

 

 

Referenties

Avery, E. G., Bartolomaeus, H., Maifeld, A., Marko, L., Wiig, H., Wilck, N., ... & Müller, D. N. (2021). The gut microbiome in hypertension: recent advances and future perspectives. Circulation Research128(7),934-950.

Khalesi, S., Sun, J., Buys, N., & Jayasinghe, R. (2014). Effect ofprobiotics on blood pressure: a systematic review and meta-analysis ofrandomized, controlled trials. Hypertension64(4),897-903.

 Toral, M., Robles-Vera, I., De la Visitacion, N., Romero, M., Yang, T.,Sánchez, M., ... & Duarte, J. (2019). Critical role of the interaction gutmicrobiota–sympathetic nervous system in the regulation of bloodpressure. Frontiers in physiology10, 231.

 Yan, Q., Gu, Y., Li, X., Yang, W., Jia, L., Chen, C., ... & Ma, Y.(2017). Alterations of the gut microbiome in hypertension. Frontiers incellular and infection microbiology7, 381.

 

 

Fotocredit: Shutterstock/Phovoir

4
January
2022

Darmgezondheid

korte keten vetzuren

probiotica

Zout