30
May
2022

Antibiotica speelt mogelijk rol bij ontstaan PDS

Een toenemend aantal onderzoeken laat een verband zien tussen antibioticagebruik en het ontstaan van PDS

De darmmicrobiota speelt een belangrijke rol bij de gezondheid van de mens. Een van de belangrijkste verstoorders van deze microbiota is antibiotica. Verstoring van de microbiota kan weer bijdragen aan het ontstaan van aandoeningen. Verschillende onderzoeken laten een verband zien tussen het gebruik van antibiotica en een groter risico op het ontwikkelen van het prikkelbaredarmsyndroom(PDS).

 

Effect antibiotica op de darmmicrobiota

Antibiotica zijn belangrijk bij infectieziekten, omdat zij pathogene bacteriën kunnen doden. Het nadeel is echter dat ook een deel van de gunstige bacteriën in de darmen gedood wordt. Op die manier zorgen antibiotica voor verlies van diversiteit en verschuivingen in de samenstelling van de darmmicrobiota, waarbij het soms lang kan duren voordat het evenwicht weer hersteld is. De mate van verstoring is onder meer afhankelijk van het type antibioticum, de dosis en duur van de kuur. Bepaalde soorten antibiotica kunnen de groei van pathogenebacteriën in de darmen bevorderen. Deze pathogenen, zoals Klebsiella- en Enterobacter-soorten, bevatten bijvoorbeeld moleculen die het immuunsysteem prikkelen, met een ontstekingsreactie als gevolg. Verstoring van de microbiota door antibiotica kan bovendien een nadelige invloed hebben op de barrièrefunctie van de darmen, zorgen voor overgevoeligheid van de darmwand, een veranderde beweeglijkheid van de darmen en een veranderde immuunrespons. Al deze veranderingen in de darmen spelen ook een rol bij PDS.

 

Overeenkomsten darmmicrobiota tussen PDS-patiënten en antibioticagebruikers

Bij een vergelijking van de darmmicrobiota’s van mensen die antibiotica gebruikt hebben en mensen met PDS bleken er een aantal gemeenschappelijke kenmerken en trends te zijn. Zo was bij beide sprake van een verminderde diversiteit en een afname van Faecalibacterium-soorten, met name F. prausnitzii. Deze bacterie heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Dit komt doordat hij de afscheiding van verschillende stoffen, zoals cytokines, door cellen van het immuunsysteem tijdens een immuunrespons kan remmen of stimuleren. Zo kan hij bijvoorbeeld de productie van IL-8 remmen, dat een rol speelt bij ontstekingsprocessen. Daarnaast kan hij de afscheiding van IL-10 bevorderen, dat ontstekingsremmend werkt, evenals de toename van regulatoire T-cellen, die ervoor zorgen dat de immuunreactie niet uit de hand loopt.

Ook blijken beide groepen minder Bifidobacteriën te hebben. Deze hebben een gunstig effect op de gezondheid, doordat ze pathogenen kunnen remmen, korteketenvetzuren produceren (die van belang zijn voor een gezonde darmwand) en de immuunrespons kunnen reguleren. Bovendien worden PDS en blootstelling aan antibiotica allebei gekenmerkt door een overgroei van Enterobacteriaceae. Deze bacteriefamilie bevat bekende pathogenen zoals Escherichia, Shigella, Klebsiella en Enterobacterium, die ontstekingsbevorderende eigenschappen hebben.

 

Antibiotica als risicofactor voor PDS

Uit een overzicht(1) van een aantal onderzoeken naar een mogelijke relatie tussen antibioticagebruik en het ontstaan van PDS, wordt duidelijk dat er een verband is tussen de twee. De gevonden verbanden zijn weliswaar associatief en niet oorzakelijk, maar laten zien dat mensen die antibiotica gebruiken een groter risico lopen op het ontwikkelen van PDS of andere functionele maagdarmaandoeningen zoals chronische idiopathische obstipatie.  

 

Vaker sprake van antibioticagebruik voorafgaand aan diagnose PDS

Dit blijkt ook uit een Engels onderzoek(2) onder 23.471 patiënten. De onderzoekers bestudeerden hun medische dossiers om te kijken hoeveel van hen in de afgelopen 5 jaar maag-darmaandoening (FMDA) hadden gekregen, en of zij antibiotica hadden gebruikt. Van alle deelnemers had 85% een of meer keer een antibioticakuur voorgeschreven gekregen. Mensen met een FMDA bleken significant vaker antibiotica te hebben gekregen (>90%) dan de controles zonder FMDA (76%). Gemiddeld had 95% van de mensen met FMDA een antibioticakuur gekregen voordat zij de diagnose FMDA kregen. Van de subgroep met PDS had ruim 91% een keer antibiotica gekregen in de 5 jaar die werden onderzocht, waarvan 8,3% binnen 12 maanden voorafgaand aan de diagnose PDS.

 

Verband tussen antibiotica en PDS mogelijk

Deze resultaten lijken erop te wijzen dat antibioticagebruik mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van functionele maag-darmaandoeningen, met name PDS. Hierbij zou met name een verstoring van de darmmicrobiota door de antibiotica een rol kunnen spelen.

 

 

Referenties

1.           Mamieva Z, Poluektova E, Svistushkin V, Sobolev V, Shifrin O, Guarner F, et al. Antibiotics, gut microbiota, and irritable bowel syndrome: What are the relations? World J Gastroenterol. 2022Mar 28;28(12):1204–19.

2.           Jones MP, Shah A, Walker MM, Koloski NA, Holtmann G, Talley NJ. Antibiotic use but not gastrointestinal infection frequently precedes first diagnosis of functionalgastrointestinal disorders. United EurGastroenterol J. 2021 Oct 15;9(9):1074–80.

4
January
2022

Antibiotica

PDS

Onderzoek

Microbioom