24
December
2019

Resultaten pilotproject Reduce PDS bekend

Op initiatief van de PDS Belangenvereniging ging op 1 januari 2013 het pilotproject Reduce PDS van start.

Op initiatief van de PDS Belangenvereniging ging op 1 januari 2013 het pilotproject Reduce PDS van start. Aanleiding voor dit project waren de beperkte behandelmogelijkheden waarover zowel huisarts als MDL-specialist beschikten en de frustratie hierover bij patiënten, die zich vaak niet begrepen of niet serieus genomen voelden.

Tien behandelopties

Tijdens het Reduce PDS project werden patiënten verwezen naar een gespecialiseerd MDL-verpleegkundige. Zij stelde, samen met een MDL-arts, de diagnose en bood de patiënt vervolgens keuze uit tien behandelopties. Deze behandelopties werden uitgebreid toegelicht, waarna de patiënt de drie opties koos die hem het meeste aanspraken. Vervolgens werd de patiënt terugverwezen naar de huisarts om de drie behandelopties achtereenvolgens uit te voeren.

Doel van het project

Het doel van het project was niet achterhalen welke van de tien opties het beste is, maar vooral onderzoeken of deze methode van begeleiding, met goede uitleg, goede voorlichting over de behandelmogelijkheden, het zelfstandig kunnen kiezen van een therapie en snelle terugverwijzing naar de huisarts, gewaardeerd wordt en of er een betere kwaliteit van leven bereikt kan worden. Na afloop bleken zowel de huisartsen als de deelnemers overwegend positief over het project.

Probiotica

Een van de behandelopties waar uit gekozen kon worden, was probiotica. Van de 217 deelnemers hebben 79 mensen tijdens het onderzoek vragenlijsten ingevuld met informatie over de gekozen behandelopties. 13 van hen kozen probiotica als een van de drie behandelingen. Van deze groep voelden 9 mensen zich beter en 2 zich veel beter na de behandeling met probiotica.

Meer informatie over het Reduce PDS project kunt u vinden op www.pdsb.nl/reduce.

4
January
2016

Reduce PDS

PDS

probiotica