19
December
2019

Probiotica verminderen symptomen angst en depressie

De afgelopen jaren is de belangstelling voor probiotica als behandeloptie bij depressie sterk toegenomen.

Patiënten die leiden aan een depressie hebben een veranderde gemoedstoestand, waarbij vaak ook sprake is van angst. De oorzaak van depressie is tot op heden niet bekend. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het maagdarmkanaal via verschillende wegen met het centrale zenuwstelsel kan communiceren. Daarnaast zijn veranderingen in de samenstelling van de darmmicrobiota in verband gebracht met verschillende ziekten van het centrale zenuwstelsel, waaronder ook depressieve stoornissen.

Probiotica als behandeloptie bij depressie

Dit heeft geleid tot sterk groeiende belangstelling voor probiotica als behandeloptie bij depressie. Veel muizenstudies hebben inmiddels laten zien dat behandeling met probiotica kan leiden tot veranderingen in neurotransmitteractiviteit. Ook is bij muizen aangetoond dat probiotica een positief effect kunnen hebben op het centrale zenuwstelsel door het reguleren van de neurotransmitters die betrokken zijn bij depressies. Daarnaast leidde toediening van probiotica tot veranderingen in gedrag en afname van angst- en depressie gerelateerde stemmingen.

Effect probiotica op symptonen van depressie

Bij mensen zijn meerdere studies gedaan naar het effect van probiotica op symptomen van depressie. Een recente systematic review heeft de resultaten van deze onderzoeken op een rijtje gezet. De meerderheid van de studies laat zien dat de consumptie van probiotica depressie- en angstsymptomen kan verminderen en de gemoedstoestand van patiënten kan verbeteren1. Omdat er in de studies grote variatie was wat betreft de ingezette bacteriestammen, dosering en duur van behandeling is er aanvullend onderzoek nodig om het effect van probiotica bij depressies verder te bepalen. Desalniettemin laat de systemic review zien dat de dagelijkse consumptie van probiotica zou kunnen leiden tot een verbetering van de gemoedstoestand en vermindering van angst- en depressiesymptomen. Probioticaconsumptie zou dus gebruikt kunnen worden als een nieuwe therapeutische behandeling van depressies.

Referentie

1. Wallace, C. J., & Milev, R. (2017). The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: a systematic review. Annals of General Psychiatry, 16(1), 14.

4
January
2017

depressie

probiotica

Angst