23
December
2019

Probiotica verbeteren cognitief functioneren Alzheimerpatiënten

Uit onderzoek blijkt dat de darmmicrobiota mogelijk een rol speelt bij de ontwikkeling van Alzheimer.

Alzheimer wordt gekenmerkt door voortschrijdende achteruitgang van cognitieve functies als geheugen, taal en probleemoplossing. Dit is het gevolg van beschadigingen in de delen van de hersenen betrokken bij deze functies.1 Hoewel er een aantal factoren geïdentificeerd zijn die een rol lijken te spelen bij de ontwikkeling van Alzheimer, is de exacte oorzaak nog niet bekend.

Mogelijke rol darmmicrobiota bij ontwikkeling Alzheimer

Uit onderzoek blijkt dat de darmmicrobiota van invloed kan zijn op hersenfunctie en cognitief gedrag en mogelijk een rol speelt bij de ontwikkeling van Alzheimer.2,3 Probiotica kunnen de samenstelling van de microbiota veranderen en daarmee wellicht ook de cognitieve functie beïnvloeden. Een recente RCT onder 60 Alzheimerpatiënten toonde aan dat probiotica een gunstig effect hebben op het cognitief functioneren.3 De patiënten kregen 12 weken lang dagelijks gewone melk (de controlegroep) of melk met vier soorten probiotische bacteriën (de behandelgroep) te drinken. Het cognitieve functioneren werd voor en na de behandeling bepaald met de mini-mental state examination (MMSE), een screeningsinstrument dat veel gebruikt wordt bij het vaststellen van (de ernst van) een cognitieve beperking. De 12-weekse interventie resulteerde in een verbeterde MMSE-score in de behandelgroep met een gemiddelde toename van 27,9%. De MMSE-score van de controlegroep, daarentegen, verslechterde gemiddeld met 5,03%. Het verschil tussen de groepen was statistisch significant (p<0,001).

Hieruit blijkt dat probiotica een gunstig effect kunnen hebben op het cognitief vermogen van Alzheimerpatiënten. Dit biedt nieuwe therapeutische mogelijkheden voor de behandeling van Alzheimer.

Referenties

1. Alzheimer's Association. (2016). 2016 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimer's & Dementia, 12(4), 459-509.
2. Collins, S. M., Surette, M., & Bercik, P. (2012). The interplay between the intestinal microbiota and the brain. Nature Reviews Microbiology, 10(11), 735-742.
3. Hill, J. M., Bhattacharjee, S., Pogue, A. I., & Lukiw, W. J. (2014). The gastrointestinal tract microbiome and potential link to Alzheimer’s disease. Frontiers in neurology, 5, 43.
4. Akbari, E., Asemi, Z., Kakhaki, R. D., Bahmani, F., Kouchaki, E., Tamtaji, O. R., & Salami, M. (2016). Effect of probiotic supplementation on cognitive function and metabolic status in Alzheimer's disease: a randomized, double-blind and controlled trial. Frontiers in Aging Neuroscience, 8.

4
January
2017

Alzheimer

darmmicrobiota

probiotica

Probiotische bacterien