10
December
2019

Probiotica helpt QoL van hooikoortspatiënten te verbeteren

De probiotische formulering Ecologic® AllergyCare kan de kwaliteit van leven van hooikoortspatiënten verbeteren.

De probiotische formulering Ecologic® AllergyCare kan de kwaliteit van leven van hooikoortspatiënten verbeteren. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van Griffith University, Australië, in mei gepubliceerd werd.(1) 63% van de hooikoortspatiënten die deelnamen aan het onderzoek rapporteerde een significante verbetering van de kwaliteit van leven na 8 weken probioticagebruik.

Onderzoek naar verbetering van QoL bij hooikoorts

De Australische wetenschappers lieten tijdens het onderzoek 40 hooikoortspatiënten gedurende 8 weken tweemaal daags het probioticum innemen. Er werd geen placebo gebruikt, maar het onderzoek was opgezet volgens een Simon Two-Stage Design. Hierbij wordt de effectiviteit van een supplement bepaald aan de hand van een van tevoren vastgestelde minimale verbetering van de QoL-scores. Voorafgaand en na afloop van het onderzoek werden allergische status en kwaliteit van leven van de deelnemers vastgesteld. Gedurende het onderzoek noteerden de patiënten hooikoortssymptomen en medicijngebruik. 63% van de patiënten rapporteerde een significante verbetering van de kwaliteit van leven na 8 weken probioticagebruik. Vooral klachten van de ogen en neus, waaronder loopneus, jeuk en tranende ogen, namen significant af. In lijn met deze bevindingen werd tevens een afname in gebruik van medicatie gezien.  

Hooikoorts heeft grote impact op QoL

Hooikoorts (allergische rhinitis) ontstaat door een overreactie van het immuunsysteem op pollen. Bijna 1 op de 3 Nederlanders heeft last van hooikoorts. Chronische, recidiverende hooikoorts komt voor bij 10-20% van de algemene populatie. (Bron: FTO-online) Het is geen ernstige ziekte, maar heeft wel een grote invloed op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren, en brengt substantiële kosten met zich mee. De economische kosten van onbehandelde hooikoorts worden in Nederland geschat op ongeveer 350 miljoen euro per jaar. (Bron: Fokkens 2016) Hooikoorts was vroeger een aandoening die zich vooral voordeed in de lente, maar door de zachtere winters en de toename van exotische planten- en bomensoorten in Nederland duurt het hooikoortsseizoen steeds langer.  

Ecologic® AllergyCare ook effectief bij kinderen met eczeem

De probiotische formulering Ecologic® AllergyCare werd eerder onderzocht bij kinderen met atopische dermatitis (eczeem).(2) Uit dit dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde onderzoek kwam naar voren dat behandeling met Ecologic® AllergyCare gedurende 8 weken leidde tot een afname van de eczeemsymptomen met 65%. Deze afname was significant (p = 0,005).

Lees hier het artikel van het Australische hooikoorts onderzoek.

Dr. Nic West, hoofdauteur van het onderzoek:

“De grote consistentie in onderzoeksuitkomsten is veelbelovend: zowel de belangrijkste hooikoortssymptomen als de ernst ervan en de hoeveelheid medicatie namen allemaal af tijdens het onderzoek. De positieve uitkomst van het onderzoek kan mogelijk verklaard worden doordat het probioticum multispecies is. We weten dat er bij allergieën sprake is van een reductie in de microbiële diversiteit. Door mensen bloot te stellen aan een formulering met verschillende bacteriestammen en een groot aantal probiotische bacteriën, krijg je we waarschijnlijk een sterker impact op het immuunsysteem. Er is een groeiende hoeveelheid bewijs dat aantoont dat probiotica een positief effect hebben op het mucosale immuunsysteem, met name in relatie tot allergieën, en dit bewijs zal alleen maar verder toenemen. In de toekomst zullen probiotica waarschijnlijk een integraal onderdeel gaan vormen van het managen van hooikoorts. Preventief gebruik van probiotica kunnen op de lange termijn helpen bij het beperken van de ernst van de symptomen.”

Referenties

1. Watts A.M., Cox A.J., Smith P.K., Besseling-van der Vaart I., Cripps A.W., West N.P. (2018). A Specifically Designed Multispecies Probiotic Supplement Relieves Seasonal Allergic Rhinitis Symptoms. J Altern Complem Med, (epub ahead of print).
2. Yeşilova Y, Çalka Ö, Akdeniz N, Berktaş M. Effect of probiotics on the treatment of children with atopic dermatitis. Annals of dermatology. 2012 May 1;24(2):189-93.

4
January
2018

Hooikoorts

eczeem

probiotica

allergie