24
December
2019

Probiotica en sportieve prestaties

Onderzoek laat zien dat suppletie met Ecologic® Performance de incidentie van URTI met significant kan verlagen van 79% naar 35%.

Beweging is belangrijk om gezond te blijven. Langdurige intensieve training is echter geassocieerd met een tijdelijke afname van de immuunfunctie en een verhoogd risico op bovenste luchtweginfecties (URTI).1,2 Recent onderzoek heeft het effect van Ecologic® Performance op de incidentie van URTI en op het metabolisme van sporters onderzocht.3

Onderzoek

Het onderzoek laat zien dat suppletie met Ecologic® Performance de incidentie van URTI met significant kan verlagen van 79% naar 35%. De atleten in de probioticagroep konden daarnaast gemiddeld 2,6 uur meer trainen per week dan de controlegroep. Dit verschil kan verklaard worden door een afgenomen productie van tryptofaan bij de placebogroep (deze lag met 11% significant lager dan bij de probioticagroep). Lage tryptofaanspiegels zijn geassocieerd met een minder goed functionerend immuunsysteem. Daarnaast zorgt een grote productie van tryptofaan voor een hogere productie van de energiedragers NAD en NADH. Deze energiedragers zijn nodig tijdens intensieve activiteit.

Voordelen voor sporters

Dit biedt verschillende voordelen voor sporters. Ten eerste maakt een verminderde incidentie van infecties het mogelijk om vaker te trainen. Ten tweede leidt een verhoogd metabolisme tot meer vetverbranding. Daarnaast is tryptofaan een voorloper van serotonine. Een hogere serotoninespiegel kan ervoor zorgen dat sporters zich minder snel vermoeid voelen en daarmee de motivatie om te trainen verhogen.4 Er is echter meer onderzoek nodig naar deze darm-herseninteractie en de rol van tryptofaan en de microbiota hierbij.

Referenties

1. Nieman, D. C., Henson, D. A., Austin, M. D., & Sha, W. (2011). Upper respiratory tract infection is reduced in physically fit and active adults. British Journal of Sports Medicine, 45(12), 987-992.
2. Gleeson, M., & Bishop, N. C. (2013). URI in athletes: are mucosal immunity and cytokine responses key risk factors?. Exercise and sport sciences reviews, 41(3), 148-153.
3. Strasser, B., Geiger, D., Schauer, M., Gostner, J. M., Gatterer, H., Burtscher, M., & Fuchs, D. (2016). Probiotic Supplements Beneficially Affect Tryptophan–Kynurenine Metabolism and Reduce the Incidence of Upper Respiratory Tract Infections in Trained Athletes: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial. Nutrients, 8(11), 752.
4. Evans, J. M., Morris, L. S., & Marchesi, J. R. (2013). The gut microbiome: the role of a virtual organ in the endocrinology of the host. Journal of Endocrinology, 218(3), R37-R47.

4
January
2017

Sporters

probiotica

immuunsysteem