30
December
2019

Probiotica bij kwetsbare groepen

In een opinie-artikel wordt de veiligheid van probiotica geëvalueerd bij patiënten met verschillende vormen van immunosuppressie.

Beneficial Microbes publiceerde onlangs een opinie-artikel over de veiligheid van probiotica bij mensen met een gecomprommitteerd immuunsysteem [1]. Hierin werd de veiligheid van probiotica geëvalueerd bij patiënten met verschillende vormen van immunosuppressie.

De auteur concludeerde dat het gebruik van probiotica bij mensen na een levertransplantatie of met levercirrhose het beste onderbouwd is. Bij hen werd probiotica gebruikt ter voorkoming van infecties. Probiotica is (nog) niet bewezen effectief voor gebruik bij mensen met een transplantatie van andere organen of beenmerg. Ook bij mensen met een kritieke gezondheidstoestand is de effectiviteit nog onduidelijk. Het is nog niet bekend of het toedienen van probiotica veilig is bij deze patiënten. Bij HIV-patiënten en patiënten die een grote operatie hebben ondergaan, lijken probiotica wel veilig te zijn.

Deze conclusies komen overeen met de uitkomsten van een meta-analyse van Van den Nieuwboer, eveneens dit jaar gepubliceerd in Beneficial Microbes [2]. Hierin werd de veiligheid van probiotica en synbiotica bij immuungecompromitteerde volwassene geëvalueerd. De conclusie van de meta-analyse is dat toediening van probiotica en/of synbiotica bij immuungecompromitteerde volwassenen veilig is.

Van den Nieuwboer publiceerde eerder al twee veiligheidsanalyses van klinische trials bij kwetsbare groepen, namelijk zuigelingen [3] en kinderen jonger dan 18 jaar (niet alleen gezonde kinderen, maar ook immuungecompromitteerde en obese kinderen, evenals kinderen met darmziekten, infecties en ontstekingsziekten werden hierin meegenomen) [4]. Ook uit deze analyses kwam naar voren dat de onderzochte probiotica veilig gebruikt kunnen worden bij deze doelgroepen.

Referenties

1. Stadlbauer V. (2015), Immunosuppression and probiotics: are they effective and safe?
2. Van den Nieuwboer et al (2014), The administration of probiotics and synbiotics in immune compromised adults: is it safe?
3. Van den Nieuwboer et al (2014), Probiotic and synbiotic safety in infants under two years of age.
4. Van den Nieuwboer et al (2015) Safety of probiotics and synbiotics in children under 18 years of age.

27
November
2015

probiotica

Ouderen

Baby

immuunsysteem