23
December
2019

Probiotica bieden verlichting bij obstipatie

Uit onderzoeken blijkt dat probiotica een significant effect hebben op obstipatieklachten bij ouderen.

Meer dan 70% van de ouderen in verpleeghuizen gebruikt dagelijks laxeermiddelen.1 Deze zijn effectief, maar gaan vaak gepaard met bijwerkingen. Een alternatief is probiotica. Probiotica kunnen bij verschillende groepen de stoelgang verbeteren door de ontlastingsfrequentie en darmpassage te verhogen en de consistentie van de ontlasting te veranderen. 2

Effect van probiotica bij ouderen met obstipatie

Een recente systematic review keek wat het effect is van probiotica bij ouderen (60 jaar en ouder) met obstipatie3. 9 studies (4 RCT’s en 5 observationele studies) werden geïncludeerd. In alle RCT’s hadden probiotica een significant positief effect op obstipatieklachten. In drie ervan leidde probioticagebruik tot een significant hogere ontlastingsfrequentie, en twee studies lieten zien dat de darmpassage significant hoger was in de probioticagroep. Ook was er in een RCT een significante afname in het gebruik van laxeermiddelen.

Multispecies probioticum

Een van de observationele studies lieten zien dat een multispecies probioticum leidde tot een verbetering van 24% van de defecatiefrequentie ten opzichte van de beginwaarde. Deze uitkomst was significant (p=0,0431). De resultaten van de studies met een probioticum met 1 bacteriesoort waren minder eenduidig en de meeste effecten niet significant. De bevindingen van deze systematic review laten zien dat een multispecies probioticum mogelijkheden biedt om obstipatieklachten bij ouderen te verminderen. Alhoewel er meer onderzoek nodig is naar de meest effectieve probioticastam(men), bleek uit de systematic review dat de Bifidobacterium longum de meest onderzochte bacterie is met gunstige effecten op obstipatie in ouderen. Dit komt overeen met een meta-analyse die vond dat B. longum het meest effectief is tegen obstipatie bij volwassenen.4

Referenties

1. Gallegos-Orozco, J. F., Foxx-Orenstein, A. E., Sterler, S. M., & Stoa, J. M. (2012). Chronic constipation in the elderly. The American journal of gastroenterology, 107(1), 18-25.
2. Koebnick, C., Wagner, I., Leitzmann, P., Stern, U., & Zunft, H. J. (2003). Probiotic beverage containing Lactobacillus casei Shirota improves gastrointestinal symptoms in patients with chronic constipation. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, 17(11), 655-659.
3. Martínez-Martínez, M. I., Calabuig-Tolsá, R., & Cauli, O. (2017). The effect of probiotics as a treatment for constipation in elderly people: A systematic review. Archives of Gerontology and Geriatrics.
4. Dimidi, E., Christodoulides, S., Fragkos, K. C., Scott, S. M., & Whelan, K. (2014). The effect of probiotics on functional constipation in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The American journal of clinical nutrition, 100(4), 1075-1084.

4
January
2017

Obstipatie

Ouderen

probiotica

Onderzoek