3
December
2019

Perinataal antibioticagebruik van invloed op gezondheid kind

Antibioticagebruik tijdens de zwangerschap vergroot risico ziekenhuisopname kind. dat blijkt uit Deens-Australisch cohortonderzoek.

Antibioticagebruik door de moeder voor of tijdens de zwangerschap kan het risico op ziekenhuisopname vanwege een infectie bij haar kind verhogen.

Cohortonderzoek naar effect antibioticagebruik tijdens zwangerschap op kind

Sommige jonge kinderen blijken veel gevoeliger voor infecties dan andere. Zo’n 20-30% van hen wordt zelfs zo ziek, dat zij opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Volgens een Deens-Australisch cohortonderzoek onder 776.657 zwangere vrouwen en hun kinderen zou dit het gevolg kunnen zijn van antibioticagebruik door de moeder voor of tijdens de zwangerschap.  

Antibioticagebruik tijdens zwangerschap vergroot risico ziekenhuisopname kind

Van het totale aantal kinderen werden er 141.359 geboren bij een moeder die tijdens de zwangerschap antibiotica had gebruikt. Deze kinderen hadden 18% meer kans op een ziekenhuisopname met een infectie dan kinderen geboren bij moeders die geen antibiotica hadden gebruikt (HR 1,18, 95% CI 1,17-1,19). Dit verhoogde risico bleef bestaan gedurende de eerste 14 levensjaren.

Risico neemt toe met moment van inname en aantal kuren

Het risico op een ziekenhuisopname nam verder toe naar mate het antibioticagebruik dichter op het moment van bevallen had plaatsgevonden. Het aantal antibioticakuren was eveneens van invloed op het risico; twee of meer antibioticakuren leidde tot een toename tot 26% bij vaginaal geboren kinderen en tot maar liefst 56% bij kinderen die via een keizersnede geboren zijn.

Prenatale antibiotica ook van invloed

Ook antibioticagebruik voorafgaand aan de zwangerschap bleek van invloed te zijn op het risico op ziekenhuisopname. Kinderen van moeders die in de 18 maanden voorafgaand aan de zwangerschap antibiotica hebben gebruikt, hadden 10% meer kans om opgenomen te worden. Dit is in vergelijking tot kinderen van moeders die noch voorafgaand aan, noch tijdens de zwangerschap antibiotica hebben gebruikt.

Oorzaak is mogelijk veranderde microbiota moeder

De onderzoekers vermoeden dat antibioticagebruik rondom de geboorte zorgt voor een verandering van de microbiota van de moeder. Hierdoor krijgt een pasgeborene andere of minder diverse bacteriën mee tijdens de geboorte. Dit heeft weer gevolgen voor de ontwikkeling van het immuunsysteem, omdat de darmbacteriën van pasgeborenen een belangrijke rol spelen bij de rijping van het immuunsysteem.

Probioticagebruik helpt antibioticagebruik door kinderen te verlagen

De consumptie van probiotica kan helpen om antibioticagebruik door (jonge) kinderen terug te dringen met maar liefst 53%. Dat blijkt uit een recente systematic review met meta-analyse.

Referentie

1. Miller JE, Wu C, Pedersen LH, de Klerk N, Olsen J, Burgner DP. Maternal antibiotic exposure during pregnancy and hospitalization with infection in offspring: a population-based cohort study. International Journal of Epidemiology. 2018 Feb 4;47(2):561-71.

4
January
2019

Antibiotica

Zwangerschap

probiotica

Microbiota