11
July
2022

Pandapoep maakt muizen dik

Hoe kan het dat panda’s, die een zeer vetarm, veganistisch voedingspatroon hebben, toch zo dik zijn? Dat ligt aan hun darmbacteriën!

De reuzenpanda eet uitsluitend bamboe, een zeer vezelrijkvoedingspatroon met maar heel weinig vet. Toch zijn reuzenpanda’s ronduitmollig. Dat blijkt te komen doordat panda’s niet het hele jaar door dezelfdedelen van de bamboe eten. Gedurende ongeveer vier maanden per jaar doen ze zichtegoed aan de jonge loten, die relatief rijk aan koolhydraten en proteïnenzijn. De rest van het jaar eten ze de vezelrijke bladeren, die mindervoedingsstoffen bevatten. Toch hebben panda’s het hele jaar door een onderhuidselaag vet. Chinees onderzoek laat zien dat dit komt door een verandering in hundarmmicrobiota.

 

Panda’s hebben in de periode dat de bamboe groeit en jongeloten aanmaakt een andere darmmicrobiota. In die tijd van het jaar zijn ze dan ookextra mollig. Om uit te zoeken of de darmmicrobiota inderdaad daar de reden vanis, verzamelden wetenschappers ontlasting van in het wild levende panda’s in deperiode dat ze vooral jonge bamboescheuten eten. Vervolgens werd een paarmaanden later, toen de panda’s alleen nog bamboebladeren aten, opnieuwontlasting verzameld. Beide soorten ontlasting werden getransplanteerd in tweegroepen steriele muizen. Beide groepen kregen vervolgens drie weken lang alleenbamboe te eten. Na die drie weken waren de muizen met de ontlasting van panda’sdie jonge scheuten aten zwaarder geworden, met een hoger percentagelichaamsvet, dan de muizen met de ontlasting van panda’s die alleenbamboebladeren aten. Dit gebeurde ondanks dat de muizen exact even veel bamboe teeten hadden gekregen.

 

Vervolgonderzoek toont dat dit verschil waarschijnlijkveroorzaakt wordt door de samenstelling van de darmbacteriën. Analyse van depandapoep liet zien dat deze in de periode van de jonge scheuten grotere hoeveelhedenClostridium butyricum-bacteriën bevat. Deze produceert hetkorteketenvetzuur butyraat, dat ervoor zorgt dat er meer vet wordt opgeslagen.

 

Daardoor kan de reuzenpanda tijdens de periode waarin debamboe jonge scheuten aanmaakt extra vet opslaan. Deze reserves compenseren deoverige 8 maanden, waarin de panda alleen bamboebladeren eet, die weinigvoedingsstoffen bevatten. Zo blijft de panda het hele jaar rond en gezond.

 

Referentie

Huang, G., Wang, L. E., Li, J.,Hou, R., Wang, M., Wang, Z., ... & Wei, F. (2022). Seasonal shift of the gutmicrobiome synchronizes host peripheral circadian rhythm for physiologicaladaptation to a low-fat diet in the giant panda. Cell Reports38(3),110203.

27
November
2022

bacterie