31
December
2019

Meta-analyse over probiotica bij hooikoorts

Een systematische review stelt dat probiotica een gunstig effect kunnen hebben op hooikoorts (allergische rhinitis).

Een kwart van de mensen in West-Europa heeft een of meer allergieën. De symptomen van een allergie kunnen variëren van tranende ogen en een loopneus tot ernstige buikklachten of zelfs een dodelijke anafylactische schok. Een allergie is simpel gezegd een overactief het immuunsysteem. Waarom er steeds meer mensen last hebben van allergieën is niet duidelijk. Wel ziet men dat kinderen uit grote gezinnen en kinderen op het platteland minder vaak allergieën ontwikkelen en dat allergieën in welvarende landen veel meer voorkomen, aldus Wageningen Universiteit.

Hooikoorts en probiotica

Een systematische review gepresenteerd op het ‘International forum of Allergy and Rhinology’ stelt dat probiotica een gunstig effect kunnen hebben op hooikoorts (allergische rhinitis). In de meta-analyse werden 23 RCT’s en cross-over studies, met in totaal 1919 patiënten, geïncludeerd. De effecten van probiotica op allergische rhinitis werden op drie vlakken onderzocht: symptomen, kwaliteit van leven en serum immunoglobuline (IgE). IgE is een belangrijke marker voor allergische aandoeningen.

Meerdere studies

Bij 17 studies was er minstens op een vlak een significant klinisch effect van probiotica ten opzicht van de placebo. Het positieve effect van de probiotica werd vooral gevonden op kwaliteit van leven. Wat betreft IgE was er slechts een reductie-trend. De onderzoekers verwachten dat probiotica de symptomen van allergische rhinitis kunnen verlichten en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Het huidige bewijs is echter beperkt doordat de studies heel verschillend zijn wat betreft gebruikte opzet en uitkomstmaten. Daarnaast zijn er zeer diverse probiotica gebruikt, waardoor de resultaten moeilijker met elkaar vergeleken kunnen worden.

Referenties

1. www.wageningenur.nl/nl/show/Allergie-van-alle-kanten-bekeken.htm
2. Zajac, Austin et al. 2015 A systematic review and meta-analysis of probiotics for the treatment of allergic rhinitis, International Forum of Allergy & Rhinology, Volume 5, Issue 6, pages 524–532.

27
November
2015

Hooikoorts

probiotica

allergie

immuunsysteem