30
December
2019

Mensen hebben persoonlijke bacteriewolk om zich heen

Een recent onderzoek van de Universiteit van Oregon in de VS laat echter zien dat mensen ook een wolk bacteriën om zich heen dragen.

Binnenshuis laten mensen overal bacteriën achter. Dit gebeurt door rechtstreeks contact, maar ook doordat bacteriën via onze adem, kleding, huid en haar door de lucht op een ander oppervlak terechtkomen. Een recent onderzoek (1) van de Universiteit van Oregon in de VS laat echter zien dat mensen ook een wolk bacteriën om zich heen dragen.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek moesten deelnemers een aantal uur stil zitten in een afgesloten bacterie-arme kamer, omringd door luchtfilters en petrischaaltjes. Vervolgens werd onderzocht welke bacteriën werden aangetroffen in de luchtfilters en op de petrischaaltjes en deze werden vergeleken met een identieke kamer waar niemand in had gezeten.

Bacteriën

Uit deze vergelijking kwam naar voren dat in beide kamers bacteriën werden aangetroffen, maar in de lege kamer werden alleen soorten gevonden die niet bij mensen worden aangetroffen. In de kamer waar de onderzoekspersonen zich hadden bevonden, werden ook soorten gevonden die vooral bij mensen voorkomen. Aan de hand van de gevonden bacteriën was dus zichtbaar of mensen de ruimte betreden hadden of niet. Hierdoor werd duidelijk dat mensen een detecteerbaar, door de lucht gedragen signaal uitzenden, dat afkomstig is van de specifieke bacteriën die zij met zich meedragen.

Individueel bepaald

Ook liet het onderzoek zien dat de samenstelling van de microben individueel bepaald is. Iedere deelnemer bleek namelijk zijn eigen, kenmerkende verzameling en concentratie bacteriën te hebben. Bij sommigen was deze bacteriewolk echter duidelijker tot een individu terug te herleiden dan bij anderen. Het is nog niet duidelijk hoe ver deze persoonlijke bacteriewolk zich vanaf het lichaam uitstrekt, maar de onderzoekers schatten dat dit zo’n 90 centimeter is. De kans is dus groot dat onze bacteriewolken zich in een drukke omgeving (rij voor de kassa, drukke trein enz.) met elkaar vermengen en dat we in aanraking komen met bacteriën van anderen als we plaatsnemen op een stoel of een oppervlak aanraken. Ons microbioom omvat dus waarschijnlijk ook bacteriën die actief uitgestoten zijn door andere mensen, niet alleen familieleden maar ook volstrekt vreemden.

Referentie

1. Meadow, J. F., Altrichter, A. E., Bateman, A. C., Stenson, J., Brown, G. Z., Green, J. L., & Bohannan, B. J. (2015). Humans differ in their personal microbial cloud. PeerJ, 3, e1258.

27
November
2016

Bacteriewolk

bacterie

Onderzoek