16
December
2019

Dysbiose bij zwangerschapsdiabetes

Uit onderzoek blijkt zien dat de darmmicrobiota een rol speelt bij de metabole gezondheid.

Onderzoek heeft laten zien dat de darmmicrobiota een rol speelt bij de metabole gezondheid en dat een verstoring van de microbiota kan leiden tot insulineresistentie. Dit riep de vraag op in hoeverre er bij zwangerschapsdiabetes ook sprake is van een verstoring van de darmmicrobiota.

Het aantal vrouwen met zwangerschaps- diabetes neemt sterk toe

Zwangerschapsdiabetes (ZD) is een aandoening waarbij vrouwen zonder diabetes tijdens de zwangerschap glucose-intolerantie ontwikkelen. De laatste jaren is het aantal gevallen van zwangerschapsdiabetes toege- nomen, met bijbehorende gevolgen voor de gezondheid: van alle vrouwen met ZD ontwikkelt 20-50% binnen vijf jaar diabetes type 2. (1,2) Eerder onderzoek heeft laten zien dat de darmmicrobiota een rol speelt bij de metabole gezondheid en dat een verstoring van de microbiota kan leiden tot insulineresistentie. Dit riep de vraag op of er bij ZD ook sprake is van veranderingen in de darmmicrobiota.

Vergelijkend onderzoek onder zwangere vrouwen

Om dit te onderzoeken werd de samenstelling van de microbiota van 48 ZD-patiënten vergeleken met die van 81 gezonde zwangere vrouwen. (3) Hiervoor werden ontlastingsmonsters gebruikt die verzameld waren bij een zwangerschapsduur van 21-29 weken. Bij het vergelijken van de microbiotaprofielen vonden de onderzoekers diverse verschillen tussen de twee groepen. Zo lieten de ZD-patiënten niet alleen een dysbiose van de darmmicrobiota zien, waarbij zij meer bacteriesoorten meedroegen die gerelateerd worden aan hogere bloedsuikerspiegels, maar zij bleken ook een ander energiemetabolisme in de darmen te vertonen.

Darmmicrobiota als mogelijke voor- speller van zwangerschapsdiabetes

Gezien deze uitkomst zou de samenstelling van de darmmicrobiota een goede voorspeller kunnen zijn voor het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes. Ook lijkt dit mogelijkheden te bieden voor microbiota-management: Een eerste aanwijzing hiervoor werd gevonden in een onderzoek met 64 zwangere vrouwen met ZD die deelnamen aan een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. In de laatste twee weken van het onderzoek bleken de vrouwen die probiotica kregen minder te zijn aangekomen en een lagere glucoseresistentie te hebben dan de vrouwen in de placebogroep. Deze uitkomsten waren statistisch significant.

Referenties

1. Kim C, Newton KM, Knopp RH. Gestational diabetes and the incidence of type 2 diabetes: a systematic review. Diabetes Care 2002;25(10):1862–8.
2. Allalou A, Nalla A, Prentice KJ et al. A predictive metabolic signature for the transition from gestational diabetes mellitus to type 2 diabetes. Diabetes 2016;65(9):2529–39.
3. Kuang, Ya-Shu, et al. "Connections between the human gut microbiome and gestational diabetes mellitus." GigaScience 6.8 (2017): 1-12.
4. Dolatkhah, Neda, et al. "Is there a value for probiotic supplements in gestational diabetes mellitus? A randomized clinical trial." Journal of health, population, and nutrition 33 (2015): 25-25.

4
January
2017

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschap

Dysbiose

darmmicrobiota