3
December
2019

De kracht van multispecies probiotica

Multispecies probiotica bevatten verschillende bacteriestammen die allemaal verschillende eigenschappen hebben.

Probiotica zijn er in vele vormen; in poedervorm, als kauwtablet of als zuivelproduct. Deze kunnen één bacteriestam bevatten (de monospecies probiotica) of juist verschillende bacteriestammen bevatten. Deze laatste worden ‘multispecies’ genoemd en ontlenen hun effectiviteit onder meer aan de synergie tussen de bacteriën.

Alle probiotische stammen hebben verschillende eigenschappen

Er zijn veel verschillende probiotische bacteriesoorten en stammen. Gebleken is dat de eigenschappen van de ene bacterie niet gelden voor de andere bacterie, zelfs al hebben ze dezelfde naam. Zo kan de ene Lactobacillus rhamnosus zogenaamde ‘mucus-binding pili’ (een soort haartjes waarmee ze zich aan het slijmvlies kunnen hechten) maken, terwijl andere L. rhamnosus-stammen dat niet kunnen. Net zoals ieder mens uniek is, heeft elke probiotische bacteriestam unieke eigenschappen. Ook is het zo dat er geen enkele bacteriestam is die alles kan.

Waarom multispecies probiotica?  

Omdat elke bacteriestam andere goede eigenschappen heeft, combineert Winclove verschillende probiotische stammen met verschillende eigenschappen om een groter effect te bewerkstelligen. Deze zogenaamde ‘multispecies’ probiotica kun je vergelijken met een voetbalelftal, waarbij de talenten van verschillende type spelers worden gecombineerd voor een optimaal resultaat.

Cross-feeding: als bacteriën elkaar helpen

Een multispecies probioticum is niet alleen effectief door een breder scala aan eigenschappen, maar ook omdat bacteriën elkaar kunnen helpen. Bijvoorbeeld doordat de ene bacteriestam metabolieten (producten van stofwisselingsprocessen en dan met name kleine moleculen) produceert die een andere bacteriestam nodig heeft om te groeien of om andere metabolieten te produceren. Dit proces wordt ‘cross-feeding’ genoemd. Een concreet voorbeeld van cross-feeding is de afbraak van prebiotische vezels, zoals inuline en FOS, door bifidobacteriën en lactobacillen. Hierbij worden de metabolieten lactaat en acetaat geproduceerd. Deze worden vervolgens gebruikt door de bacterie Eubacterium halli – die zelf niet in staat is om inuline en FOS af te breken – voor de productie van het belangrijke korteketenvetzuur butyraat

Wincloves bacteriën en cross-feeding

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bacteriën van Winclove in staat zijn tot onderlinge cross-feeding, vooral wanneer ze gecombineerd worden met een prebiotische vezel (1). In een recent onderzoek werd ontdekt dat Lactobacillus paracasei W20 in staat is om een bepaalde vorm van inuline om te zetten in FOS en energieleverende stoffen. Deze werden vervolgens gebruikt door Lactobacillus salivarius W57 om te groeien. Deze onderzoeksresultaten tonen dat de stammen elkaar helpen door onderlinge samenwerking en door elkaar van voeding te voorzien.

Lees hier het artikel over cross-feeding

Referenties

1. Boger, M. C., van Bueren, A. L., & Dijkhuizen, L. (2018). Cross-feeding amongst probiotic bacterial strains on prebiotic inulin involving the extracellular exo-inulinase of Lactobacillus paracasei strain W20. Appl. Environ. Microbiol., AEM-01539

4
January
2018

probiotica

Multispecies probiotica

Monospecies probiotica

Cross-feeding