zorgpop

winclove medici

Veiligheid probiotica


Probiotica en veiligheid

De veiligheid van probiotica is een belangrijk onderwerp, vooral met betrekking tot kwetsbare groepen, zoals zuigelingen en mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem.

Eind 2015 werd in Beneficial Microbes een opinion statement gepubliceerd over de veiligheid van probiotica bij immunosuppressie (1). Hierin werd de veiligheid van probiotica geëvalueerd bij patiënten die orgaantransplantatie of beenmerg/stamceltransplantatie ondergaan hadden, of die kampten met andere vormen van immunosuppressie, zoals een Hiv-infectie, zeer ernstige ziekte, een grote operatie en levercirrose. De auteur concludeerde dat: ‘Bij patiënten die een levertransplantatie ondergaan hebben, HIV-patiënten en patiënten met levercirrose probiotica als veilig beschouwd kunnen worden. Aangetoond is dat probiotica effectief zijn bij het voorkomen van infecties na een levertransplantatie en bij de behandeling of preventie van hepatische encefalopathie.’

Probiotica kunnen veilig gebruikt worden door patiënten die oraal voedsel tot zich kunnen nemen.

 Tot meer veiligheidsstudies zijn gedaan, is voorzichtigheid geboden bij:

Mensen op de IC (met verhoogd risico op orgaanfalen, zoals b.v. bij acute pancreatitis) met een sonde voorbij de maag.

 


Lees meer...